Geniş Kapsamlı İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası ile teminat altına alabileceğiniz riskler şunlardır:
Yangın

İşyerinde ya da yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin, duman ve isin binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar.

Yıldırım

Yangın çıksın ya da çıkmasın,yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar.

İnfilak

Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar.

Dahili su

Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar.

Sel ya da su baskını

Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar.

Fırtına

Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar.

Grev, lokavt, terör

Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar.

Deprem

Deprem nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.

Yer kayması

Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.

Araç çarpması

Her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar.

Duman

Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, sigortalı değere doğrudan verebileceği zararlar.

Kar ağırlığı

Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar.

Cam kırılması

İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.

Enkaz kaldırma

Poliçe kapsamındaki teminatlardan doğabilecek hasarların oluşturduğu enkazın (limitler dahilinde) kaldırılması masrafları.

Komşulara karşı sorumluluk

Yangın, dahili su ve duman hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.

3. Şahıslara karşı sorumluluk

Sigortalının, konutta 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.

Mal sahibine karşı sorumluluk

Bina sigortalıya ait değilse, o işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk.

Hırsızlık

Hırsızlık sonucu çalınan emtea ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.

Kira kaybı

Yangın hasarı nedeniyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, evin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.

Ferdi kaza

Poliçede belirtilen limitler ve kişi sayısı dahilinde, işyerinde çalışanların uğradıkları bir kaza sonucu ölmeleri, kalıcı sakatlıkları sonucu doğabilecek maddi ve manevi zararlar, tedavi giderleri.