Yurtdışı Seyahat Sigortası

Seyahat sırasında karşılaşılabilecek sorunları tek bir poliçe ile kapsayan, Yurtdışı Seyahat Sigortası ile aşağıdaki tabloda belirtilen asistans teminatlarına ilave olarak vefat ve kalıcı sakatlık teminatlarını içeren Ferdi Kaza ürünü de isteğe bağlı olarak poliçeye dahil edilebilir.

Kapsam bilgileri

Kapsam bilgileri

Asistans hizmetleri Geniş kapsamlı Dar kapsamlı Dar kapsamlı muafiyetli

Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Azami limit 30.000 Euro Azami limit 30.000 Euro Azami limit 30.000 Euro (herbir hasarda 150 Euro muafiyet uygulanır.)

Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli

Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah’a nakil

Vefat eden sigortalının nakli

Acil mesajların iletilmesi Sınırsız

Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması 200 Euro Max 5 gün

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati Sınırsız

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması 200 Euro Max 5 gün

Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati Sınırsız

Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati Sınırsız

Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması Sınırsız

Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması 350 Euro

Gecikmeli bagaj 100 Euro

Kanuni işlemlerle ilgili kefalet (Borç Olarak) 5.000 Euro

İlaç gönderilmesi organizasyonu Sınırsız